Äppelhylla

Alla barn behöver böcker. Men alla böcker passar inte alla barn. Därför finns Äppelhyllan. På Äppelhyllan har vi samlat böcker för barn med läs- eller funktionshinder.

Bliss och Pictogram
Bliss är ett bildspråk med symboler istället för ord och bokstäver.
Pictogram är bilder i svart mot vit bakgrund. Bilderna gör att det blir lättare att förstå orden.

Daisy-talböcker
Barn och ungdomar som har svårt att läsa tryckt text har rätt att låna Daisy-talböcker. Man behöver inte visa något intyg utan säger bara att man behöver låna dem.

Bok och daisy
Daisy-skivan och den tryckta boken ligger tillsammans i ett paket. Inläsningen är gjord både i normal och långsam hastighet. Den som har läs- och skrivsvårigheter kan ha stor hjälp av dessa böcker.

Taktila bilderböcker, punktskriftsböcker och interfolierade böcker
Punktskrift innebär att man i stället för bokstäver har upphöjda punkter som kan läsas med fingrarna. En interfolierad bok är en vanlig bilderbok med inlagda plastblad med punktskrift. Den som ser och den som inte ser kan läsa samma bok. Taktila bilder är bilder man kan känna på. De är gjorda i olika material som kan vara mjuka, hårda, kalla, varma, sträva etc.

Teckenspråk
Berättelser på teckenspråk och teckenkommunikation finns på video och cd-rom. Det finns också böcker med teckenstöd.

Lättlästa böcker
Böcker som har ett rakt och enkelt språk, ofta med bilder.

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2017-11-16
 
 

Tyck till om Kultur & Fritid

 Synpunkter & förslag, Kultur & Fritid 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se