Läsa på annat sättäppelhylla

Alla barn och unga behöver böcker och läsupplevelser. Det finns olika sätt att läsa på. Många läser med ögonen medan andra läser med öronen och en del läser med fingrarna.

Äppelhyllan

där har vi samlat medier för barn med läs- eller funktionshinder. Alla som behöver får låna från Äppelhyllan. Säg till oss som jobbar på biblioteket om du tycker att något saknas.
Detta finns på Äppelhyllan på Torsås bibliotek:

Bliss och Pictogram
Bliss är ett bildspråk med symboler istället för ord och bokstäver.
Pictogram är bilder i svart mot vit bakgrund. Bilderna gör att det blir lättare att förstå orden.

Daisy-talböcker
Barn och ungdomar som har svårt att läsa tryckt text har rätt att låna Daisy-talböcker. Man behöver inte visa något intyg utan säger bara att man behöver låna dem.

Bok och daisy
Daisy-skivan och den tryckta boken ligger tillsammans i ett paket. Inläsningen är gjord både i normal och långsam hastighet. Den som har läs- och skrivsvårigheter kan ha stor hjälp av dessa böcker.

Taktila bilderböcker, punktskriftböcker och interfolierade böcker
Punktskrift innebär att man i stället för bokstäver har upphöjda punkter som kan läsas med fingrarna. En interfolierad bok är en vanlig bilderbok med inlagda plastblad med punktskrift. Den som ser och den som inte ser kan läsa samma bok. Taktila bilder är bilder man kan känna på. De är gjorda i olika material som kan vara mjuka, hårda, kalla, varma, sträva etc.

Teckenspråk
Berättelser på teckenspråk och teckenkommunikation finns på video och cd-rom. Det finns också böcker med teckenstöd.

På biblioteket finns också lättlästa böcker för olika åldrar, de har ett rakt och enkelt språk. Du kan även låna och lyssna på ljudböcker. De finns både på kassett och på cd-skiva. Har du en dator kan du också låna och lyssna på e-ljudböcker. Du kan även låna e-böcker som du läser på din dator eller handdator.

Senast uppdaterad 2017-05-22
 

Kontakt

Torsås folkbibliotek
Applerumsgatan 2
385 22 Torsås

Åsa Haglund
Tfn: 0486-333 75
E-post: asa.haglund@torsas.se

 

Sagostund

 Sagostund banner 
 
 

Tyck till om Kultur & Fritid

 Synpunkter & förslag, Kultur & Fritid 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se