Företagsservice

Torsås Kommuns mål är att inspirera och stimulera företagen i kommunen.

För att uppnå detta arbetar kommunens näringslivsutvecklare och turismansvarig tillsammans med näringslivets lokala utvecklingscentrum (Torsås företagscentrum). Dessa tre parter ska genom samarbete och nätverk hjälpa ortens näringsliv att utvecklas och växa. De arbetar för dig som är eller vill bli företagare i Torsås kommun.

Torsås företagscentrum - Stöttar dig om du vill utveckla ditt företag, etablera dig som nyföretagare, har en idé eller uppfinning. Torsås företagscentrum arbetar både i projekt och med enskilda företag. De skapar mötesplatser, nätverksträffar och hjälper till med kontakter så att både nya entreprenörer och etablerade företag kan utvecklas. De arbetar även med generell företagsrådgivning och kan slussa vidare till experter i deras nätverk. Torsås företagscentrum fungerar dessutom som en länk till regionala och nationella organisationer, myndigheter med mera.

Torsås turismansvarig – samordnar nätverk för besöksnäringens företag, rådgivning och produktutveckling mot företag i besöksnäring, samverkan kring evenemang och events med mera. Långsiktigt övergripande arbete som mål och strategier för att utveckla Torsås kommun som destination.

Logotyp Torsås företagscentrumRådgivning
Torsås företagscentrum - erbjuder rådgivning och bollplank till dig som vill starta eller utveckla ditt företag. Läs mer på www.torsasforetagscentrum.se.


Senast uppdaterad 2016-07-20
 

Kontakt

Torsås företagscentrum

Frida Portin

Tfn: 0486-487 00
E-post: Frida Portin

Adress:
Bergkvaravägen 15
385 30 Torsås

Hemsida: www.torsasforetagscentrum.se

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se