Ekonomiskt bistånd/ Försörjningsstöd

Försörjningsstöd är en tillfällig ekonomisk hjälp med avsikt om att stödja dig till att bli självförsörjande. Rätten till försörjningsstöd är inte ovillkorlig, du har själv det yttersta ansvaret för din situation och för att göra vad du kan för din försörjning.
Alla andra möjligheter till annan inkomst ska också vara uttömda innan försörjningsstöd kan bli aktuellt.
Rätten till stöd prövas individuellt och beviljas generellt månadsvis för kommande månad.

Medborgartjänster
Söka försörjningsstöd och kunna följa sitt ärende via webb "Mina sidor"

Det innebär att du som sökande och skriven i Torsås kommun, kan logga in och följa ditt ärende digitalt
Det som behövs är ett giltigt BankID

Uppstart
Den 16/4 börjar socialsekreterarna att handlägga ansökan om försörjningsstöd i nya systemet.
Efterhand blir det möjligt för dej att logga in och följa Ditt ärende

Länk till "Mina sidor"

 

 

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se