Digital anslagstavla

På vår digitala anslagstavla finns anslag för protokoll från fullmäktige, kommunstyrelsen och de olika nämnderna samlade.

Här läggs respektive nämnds senaste protokoll ut. Vill du ha tillgång till protokollarkivet så finns det som vanligt på sidorna i menyn här till vänster.

Vill du överklaga ett beslut ska det göras direkt till respektive nämnd inom den tid anslaget sitter uppe. Nämnden lämnar därefter in överklagan till förvaltningsrätten i Växjö alternativt till Länsstyrelsen. Mer om överklagan finns att läsa på vår sida Överklaga beslut.

Anslagen plockas bort från den digitala anslagstavlan efter anslagningstiden har passerat, men finns att se hos respektive förvaltning.


Bildningsnämnden

Protokoll: Bildningsnämnden (PDF)
Datum för sammanträdet: 2018-02-06
Anslaget: 2018-02-14
Nedtas: 2018-03-09
Kontaktperson: Mari Oskarsson

 

Bildningsnämndens arbetsutskott

Protokoll: Bildningsnämndens arbetsutskott (PDF)
Datum för sammanträdet: 2018-01-23
Anslaget: 2018-01-29
Nedtas: 2018-02-20
Kontaktperson: Mari Oskarsson

Bygg- och miljönämnden

Protokoll: Bygg- och miljönämnden (PDF)
Datum för sammanträdet: 2017-12-13
Anslaget: 2017-12-19
Nedtas: 2018-01-10
Kontaktperson: Kristina Strand

Kommunala Pensionärsrådet KPR/Rådet för Funktionshinder RFH

Protokoll: KPR/RFH (PDF)
Datum för sammanträdet: 2017-11-22
Anslaget: 2017-12-12
Nedtas: 2018-01-03
Kontaktperson: Liselott Lindvall

Kommunfullmäktige

Kallelse: Kommunfullmäktige 2018-02-12 (PDF)
Protokoll: Kommunfullmäktige (PDF)
Datum för sammanträdet: 2018-02-12
Anslaget: 2018-02-15
Nedtas: 2018-03-09
Kontaktperson: Yvonne Nilsson

Kommunstyrelsen

Protokoll: Kommunstyrelsen (PDF)
Datum för sammanträdet: 2018-01-30
Anslaget: 2018-02-01
Nedtas: 2018-02-23
Kontaktperson: Yvonne Nilsson

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll: Kommunstyrelsens arbetsutskott (PDF)
Datum för sammanträdet: 2018-02-19
Anslaget: 2018-02-20
Nedtas: 2018-03-14
Kontaktperson: Yvonne Nilsson

Kommunstyrelsens personalutskott

Protokoll: Kommunstyrelsens personalutskott (PDF)
Datum för sammanträdet: 2018-02-13
Anslaget: 2018-02-13
Nedtas: 2018-03-07
Kontaktperson: Yvonne Nilsson

Socialnämnden

Protokoll: Socialnämnden (PDF)
Datum för sammanträdet: 2018-02-20
Anslaget: 2018-02-21
Nedtas: 2018-03-15
Kontaktperson: Liselott Lindvall

Protokoll: Socialnämnden (PDF)
Datum för sammanträdet: 2018-02-13
Anslaget: 2018-02-14
Nedtas: 2018-03-08
Kontaktperson: Liselott Lindvall

Socialnämndens arbetsutskott

Protokoll: Socialnämndens arbetsutskott §10 (PDF)
Datum för sammanträdet: 2018-02-13
Anslaget: 2018-02-14
Nedtas: 2018-03-08
Kontaktperson: Liselott Lindvall

Protokoll: Socialnämndens arbetsutskott §11-§13 (PDF)
Datum för sammanträdet: 2018-02-13
Anslaget: 2018-02-21
Nedtas: 2018-03-15
Kontaktperson: Liselott Lindvall

Tekniska nämnden

Protokoll: Tekniska nämnden (PDF)
Datum för sammanträdet: 2018-02-13
Anslaget: 2018-02-19
Nedtas: 2018-03-13
Kontaktperson: Anne-Charlott Harrysson

Överförmyndarnämnden

Datum för sammanträdet: 2018-01-18
Anslaget: 2018-01-25
Nedtas: 2018-02-16
Kontaktperson: Ann-Katrin Wahldorfsson

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2018-02-21
 

Länkar

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se