Om diariet

Torsås kommuns diarier finns digitalt på webben, och det gör det möjligt för anställda, medborgare, företag, media och andra användargrupper att enkelt ta del våra verksamheters allmänna handlingar.

I Torsås kommuns diarier hittar du de olika nämndernas och förvaltningarnas skrivelser, kallelser till nämndernas sammanträden och protokoll. Under Informationstyp hittar du även en sökfavorit över dagens och veckans post.

Diariet är ett register som används för att hålla reda på handlingar som finns inom kommunen. Alla får söka och läsa i diariet. Torsås kommuns diarier hittar du här. Vänd dig till respektive förvaltnings registrator om du vill titta på äldre handlingar.

Innehållet i diarierna uppdateras två gånger varje vardag. Det nya innehållet hittar du cirka klockan 12.30 respektive cirka klockan 17.30 samma dag, beroende på mängden information.

Varje ärende har ett diarienummer

Ett diarienummer är det nummer som ett ärende får när det registreras i diariet (arkivet). Det kan till exempel vara 2019/1. Alla handlingar som hör till samma ärende samlas under ett diarienummer.

Ibland visas bara att det finns handlingar under ett visst diarenummer. Om det även finns en ikon kan du ladda ner hela handlingen i pdf-format. Den vanligaste orsaken till att en handling inte går att ladda ner är att den innehåller personuppgifter, som i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) inte får publiceras på Internet. En annan anledning kan vara att handlingen omfattas av sekretess.

Om det inte finns en ikon kan du ändå begära att få se handlingen, men då får du kontakta registratorn.
Senast uppdaterad 2019-01-23

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se