Detaljplanerdetaljplan_hemsidan

En av samhällsbyggnads-förvaltningens uppgifter är att ta fram detaljplaner.

Mark- och vattenområdens användning och bebyggelse inom kommunen kan regleras med detaljplaner.
Planen är juridiskt bindande och får därmed rättsverkan. Den bedömning som görs i en detaljplan beslutar om ramarna för prövningen av framtida bygglovsärenden. Därmed blir lovhanteringen enklare. Mer information om detaljplaner och processen för att ta fram nya planer finns att läsa på mittbygge och boverket.se

Eller kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen för mer information!

De planer som redovisas nedan som pågående är alla planer som samhällsbyggnadsförvaltningen fått i uppdrag att ta fram. För mer information om vad som hänt i ärendet se under respektive länk.

Pågående planarbete
»Bergkvara 2:1 - hamnen
»Siggatorp 1:8 m fl - bryggaren
»Söderåkra 6:35 - snickeriet
»Söderåkra 7:1 m fl - apoteket
»Söderåkra 6:116 - Möre hotell
»Torsås 8:13 - Filadelfia

 

Vilande planarbete
»Kroka 4:39 - festplatsen
»Söderåkra 7:1 m fl - apoteket

 

Här kan du se gällande detaljplaner.

Avslutat planarbete

2019
2018
2015
2014
2013
2009
2008

 

Kontakt

Fredrika Ternelius                   Planarkitekt
Tfn:0486-332 05
E-post: Fredrika Ternelius

Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 
 

Länkar

Länsstyrelsens karttjänst - innehåller bl a kommunens antagna detaljplaner.

 

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se