Brottsofferjouren

Brottsfferjouren telefon 0200-21 20 19Brottsofferjourernas telefoncentral 020-021 20 19 är brottsofferjourernas nationella hjälptelefon dit man kan ringa kontorstid. Alla brottsoffer, deras anhöriga och vittnen får stöd, råd och hjälp – om så önskas ser man till att den hjälpsökande blir kontaktad av den lokala jourens stödpersoner för vidare personlig hjälp. Allt är kostnadsfritt!

Är Du utsatt för brott eller ska Du vittna i tingsrätten?
Då finns vi för Dig i Brottsofferjouren!

Vi erbjuder:
- någon att tala med
- råd och stöd
- hjälp med kontakter till myndigheter och försäkringsbolag
- information som att söka skadestånd
- stöd före, under och efter ev. rättegång
- hjälp att bearbeta vad som hänt för att kunna gå vidare

Särskilda språkvolontärer har utbildats för att via telefon ge råd, information och stöd på olika språk. Idag kan vi erbjuda stöd på 24 språk, förutom svenska och engelska. Följande språk ger vi stöd på: Albanska, Arabiska, Bosniska-Kroatiska-Serbiska, Dari, Finska, Franska, Japanska, Kinesiska, Kurmanci =(Nordkurdiska), Nordsamiska, Persiska, Polska, Romanés, Rumänska, Ryska, Somali, Sorani, Spanska, Thai, Tigrinja, Turkiska, Tyska och Ungerska. Tyvärr kan vi för närvarande inte erbjuda snabb kontakt på Arabiska. Telefonnummer för språkhjälp: 08-644 00 42.

Det finns drygt 100 lokala brottsofferjourer runt om i landet. År 2006 fick 50 000 brottsdrabbade stöd av jourerna. Av jourerna får brottsdrabbade personliga samtal på sina villkor och råd och stöd genom hela rättsprocessen.

Brottsofferjourernas Riksförbund har funnits sedan 1988. Alla 1500 aktiva ideella stödjare inom BOJ har fått utbildning och följer riksförbundets policy samt har avgett ett tystnadslöfte.

Kontaktuppgifter och information om brottsofferjourerna finns på www.boj.se.

 

Senast uppdaterad 2017-01-05
  

Krisberedskap

 Banner Krisberedskap 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se