Bredband

Bredband på landsbygdenTillgång till snabbt bredband är viktigt för våra invånare och företagare. Många nya tjänster kräver en uppkoppling med bra kapacitet. Målet är att 90 procent av kommuninvånarna ska ha tillgång till bredband som ger minst 100 Mbit/s senast 2020.

Målet med svensk bredbandspolitik är att utbyggnaden ska ske på kommersiell grund i marknadens regi. I de fall marknaden bedömer att det inte är lönsamt att bygga ut krävs beslut och engagemang från kommun och byalag. EU, staten och kommuner försöker på olika sätt att stötta fiberutbyggnaden. Via SydostLeader finns möjlighet att söka stöd för förstudie och Länsstyrelsen i Kalmar län hanterar bredbandsstödet.

Kontakt
Har du frågor kring fiber kontakta Sofie Nyström, kommunutvecklare i Torsås kommun. Kontaktuppgifter hittar du i högerkolumnen.

 

 

Senast uppdaterad 2016-06-20
 

Kontakt

Sofie Nyström
Kommunutvecklare

Tfn: 0486-331 15
E-post: Sofie Nyström

Kommunledningskontoret
Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 
 

Kontakt

Torsås företagscentrum

Frida Portin

Tfn: 0486-487 00
E-post: Frida Portin

Adress:
Bergkvaravägen 15
385 30 Torsås

Hemsida: www.torsasforetagscentrum.se

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se