Satsning för utbyggnad av fiber i hela Torsås kommun

IP-Only bredband fiberTorsås kommun har tecknat en avsiktsförklaring med företaget IP-Only för att möjliggöra en snabbare bredbandsutbyggnad på landsbygden.

– Efterfrågan på fiber fortsätter och det känns jättebra att nu, genom samverkan med företaget IP-Only, kunna erbjuda fiber till alla hushåll under 2017, säger Henrik Nilsson Bokor, kommunstyrelsens ordförande i Torsås.

Vi har arbetat intensivt och utvärderat olika alternativ för att möjliggöra en utbyggnad av snabbt bredband via fiber. Genom samarbetet med IP-Only slår vi regeringens bredbandsmål som är att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. I tätorterna har det tidigare byggts ut fiber och nu byggs det även ut bredband genom fiber till alla utanför tätorterna.

Senast år 2020 ska utbyggnaden vara klar.

Viktigt med en smidig övergång

Nuvarande kopparnät som förser många med ADSL, kommer att plockas ner så småningom. På flera håll i vår närhet har det redan skett. Därför är det väldigt viktigt att få igång en utbyggnad av fiber så fort som möjligt för att klara telefoni, TV, internet och andra IT-tjänster. Mobila nät kan vara ett komplement, men klarar inte att svara upp för ett hållbart och robust användande för alla.

Hela detta teknikskifte måste komma alla till del, oavsett var man bor. Det är ett viktigt samhällsansvar. Därför avsätts nu medel både från EU, från staten och från Torsås kommun för att kunna bygga ut ett bredbandsnät som kan nå ut till alla.

Genom uppdelad saminvestering i fiberinfrastruktur möjliggör vi att boende i våra mest glesa områden erbjuds ungefär samma anslutningsavgift som i kommunens tätorter.

IP-Only kommer nu att påbörja arbetet med försäljning, projektering och dialog med mark- och ledningsägare. I de fibergrupper som finns runt om i kommunen finns personer med lokalkännedom och bra kontaktnät vilket är viktigt för att ett så här stort projekt ska lyckas.

Från kommunens sida är vi övertygade om att en fast bredbandsfiber är framtiden för modern IT-kommunikation.

– Vi vill att det ska vara attraktivt att bo, leva och verka på landsbygden, därför gör vi nu den här stora satsningen, säger Henrik Nilsson Bokor. Vi hoppas att så många som möjligt nu tar chansen och ansluter sig till det nät som ska byggas ut över hela Torsås kommun!

Kontakta oss gärna om du har frågor.

ByNet logga

 

 

Senast uppdaterad 2017-09-20
 

Kontakt

Sofie Nyström
Kommunutvecklare

Tfn: 0486-331 15
E-post: Sofie Nyström

Kommunledningskontoret
Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 
 

Kontakt

IP-Only

Tfn: 0200-43 00 00
Hemsida: www.ip-only.se
Hemsida: www.bynet.se

 

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

Torsåskarta

 Torsåskarta 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se