Fiberutbyggnaden Torsås kommun

IP-Only bredband fiber

Torsås kommun och IP-Only har haft ambitionen att tillsammans verka för en bred fiberutbyggnad på landsbygden. Inför den planerade utbyggnaden gjordes en förstudie och en preliminär kalkyl togs fram på vad kostnaden för utbyggnaden skulle bli.

Det har under resans gång visat sig att utbyggnadsförutsättningarna på landsbygden är så utmanande, det handlar till exempel om långa avstånd och svårarbetad terräng, att även med en tillräckligt hög anslutningsgrad så går den ekonomiska kalkylen inte ihop för att genomföra en fiberutbyggnad av hela landsbygden, utan ”vita fläckar”. Utbyggnaden kräver bidrag, men det finns inga medel att söka.

Anslutningsgraden för  har hela tiden varit gott och tillsammans har man lärt sig mycket under resans gång. Torsås kommun har fortfarande ambitionen att nå regeringens bredbandsmål till 2020.

– Även om fiberutbyggnaden inte kommer igång så som ambitionen var från början, så ser jag att det fortfarande finns goda förutsättningar för kommunen att nå målet till 2020. Vi har gjort ett gediget grundarbete, som exempelvis att lägga ner dukter och förbereda för en framtida bred utbyggnad. Startsträckan kommer att bli kort. Vi kommer att återkomma med hur den nya planen för en helhetsutbyggnad av landsbygden kommer att se ut, säger Håkan Petersson kommunchef i Torsås kommun.

– Vi har haft ett gott partnerskap med Torsås kommun och IP-Only har fortfarande höga ambitioner. IP-Only är den aktör som bygger allra mest på landsbygden. Vi har tillsammans med kommunen jobbat hårt för att ta det i hamn. Även om partnerskapet vi haft avslutas för den här gången, står IP-Only redo när förutsättningarna för utbyggnaden finns, det vill säga landsbygdsbidrag, säger JC Svensson chef för IP-Only region syd.

IP-Only kommer i dagarna att gå ut med ett annulleringsbrev till de som har beställt en fiberanslutning. Annulleringen är kostnadsfri.

Vanliga frågor och svar

Varför avslutas samarbetet med IP-Only?
För att vi ska lyckas med målet att alla ska få tillgång till fiber till 2020.

Vad händer med den beställning jag gjort?

Eftersom byggbeslut inte lämnats inom sex (6) månader efter att beställningen mottagits annulleras avtalet. IP-Only kommer inom kort att gå ut med ett annulleringsbrev till alla som beställt en fiberanslutning. Annulleringen är kostnadsfri.

Blir det ingen fiber nu?
Torsås kommun arbetar fortsatt efter målet att alla boende och företag ska erbjudas möjlighet till fiber till 2020. Vi jobbar stenhårt för att skapa förutsättningar som gör det möjligt. Inom kort kommer vi att informera om hur vi planerar att gå vidare.

Vad händer när kopparnätet försvinner?
Den 3 juni 2019 lägger Telia ner sex av kommunens telestationer. De abonnenter som tillhör dessa stationer har blivit informerade av sin operatör om detta. Hushållen i dessa områden har erbjudits alternativa mobila lösningar. Kontakta din operatör i det fall du inte fått något erbjudande. Kommunen kan tyvärr inte påverka när i tid nedläggningen av kopparledningarna sker.
Senast uppdaterad 2019-03-08
 

Kontakt

Sofie Nyström
Kommunutvecklare

Tfn: 0486-331 15
E-post: Sofie Nyström

Kommunledningskontoret
Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

Torsåskarta

 Torsåskarta 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se