Kontaktuppgifter Bildningsförvaltningen

Namn Befattning Telefon
Lena Sandgren Swartz    Bildningschef     0486-334 12
Anders Adelgren Projektsamordnare 0486-333 82


Linda Berg Skolassistent Expeditionen 0486-334 15
Caroline Elnéus IKT-pedagog 0486-334 13 
Rose-Marie Eriksson Skolassistent Torsås grundskolor 0486-334 14
Johanna Fors Rektor Korr     0486-335 83

Skolskjutsansvarig/
Utredningssekr.
0486-334 62
Carina G-Ramström Skolsköterska 0486-334 42
Elinore Hammare Kostansvarig grund-/förskolan 0486-334 48
Azadeh Hatami Bitr rektor Torsås grundskolor 0486-335 58 
Niklas Blomqvist Skolkurator Torskolan 0486-334 24
Yvonne Häggbring Skolassistent förskola/fritidshem 0486-334 33
Marie Kittel Utbildningskoordinator Korr 0486-335 84
Sofie Larsson     Förskolechef 0486-334 61
Johannes Landtreter Rektor Torsås grundskolor 0486-335 11
Annie Jerneng Studie- och yrkesvägledare 0486-334 19
Inger Sandbäck Rektor Asylskolan/Torskolan F-3 0486-334 32
Thomas Simonsson   Biträdande rektor Torskolan 4-6 0486-334 63
Anders Ohlsson Verksamhetsutvecklare 0486-335 10
Malin Sördal Skolsköterska Bergk/Söder. skolor   0486-335 59 

 

Kultur & Fritid

Lena Sandgren Swartz Bildningschef                              0486-334 12 
Karin Seebass Enhetschef  0486-333 73
Eva Larsson Biblioteksassistent  0486-333 74
Gunilla Nilsson Fritidsledare (kvällstid)  0486-333 83
Lena Robertsson Biblioteksassistent  0486-333 74
Gunilla Svensson Bibliotekarie  0486-333 75
Marija Hane Bibliotekarie  0486-333 75

 

 

 

Senast uppdaterad 2016-09-13
 

Kontakt

Bildningsförvaltningen

Tfn: 0486-334 15
E-post: Bildningsförvaltningen
Fax: 0486-334 11

Allfargatan 38
Box 503
385 25 Torsås

 

Tyck till om skolan

 Banner Klagomål 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se