Barn i hage

Barn och utbildning

Närhet, kvalité, omtanke och småskalighet. Orden är ledstjärnor för Torsås kommun, inte minst för den planering som rör våra yngre invånare.

I Torsås är förskolan och grundskolan en sammanhållen verksamhet med gemensamma mål. Ett livslångt lärande präglar vårt synsätt från det att barnet erhåller sin plats inom förskolan till och med vuxenutbildningen.

Våra förskolor och skolor är små och erbjuder en utvecklande pedagogisk miljö med behörig personal.

SFI undervisning (Svenska för invandrare) erbjuds och sker på Mjölner, Torsås.

 
Bildningsförvaltningen fullgör även kommunens uppgifter i kultur, biblioteks- och fritidsfrågor.

Senast uppdaterad 2018-02-01

Avgifter & taxor

 Länk till Taxor och avgifter

Blanketter

Länk till blanketter

Läsårstider

 Länk till läsårstider
 

Kontakt

Lena Sandgren-Swartz

Lena Sandgren Swartz
Bildningschef

Tfn: 0486-334 12
E-post: Lena Sandgren Swartz

Allfargatan 38
Box 503
385 25 Torsås

 
 

Kontakt

Bildningsförvaltningen

Tfn: 0486-334 15
E-post: Bildningsförvaltningen

Allfargatan 38
Box 503
385 25 Torsås

 

Matsedlar

 Länk till matsedlar 

Föräldrastöd

 Länk till föräldrastödet värme och ramar 

Tyck till om skolan

 Banner Klagomål 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se