Kontakta Bildningsförvaltningen

Administrativ personal

Namn Befattning Telefon
Lena Sandgren Swartz     Bildningschef 0486-334 12
Mari Oskarsson     Skolskjutsansvarig/
nämndsekreterare
0486-334 62
Anders Ohlsson Utvecklingsledare 0486-335 10

Förskola
Lena Ekevy Förskolechef 0486-334 61
Maria Karlsson Bitr. förskolechef 0486-334 59
Yvonne Häggbring Skolassistent förskola/fritidshem 0486-334 33
Cecilia Martinsson Ledningsresurs     0486-334 65
Agneta Warme Specialpedagog     0486-334 58

Grundskola
Johannes Landtreter Rektor Torsås grundskolor 0486-335 11
Thomas Simonsson Enhetschef 0486-334 63
Asta Lundgren  Rektor Söderåkra/Bergkvara/
Grundsärskolan
0486-335 58
Annie Jerneng (för.led) Studie- och yrkesvägledare 0486-334 28
Anette Karlsson vik Studie- o yrkesvägledare 0486-334 28
Linda Berg Skolassistent Expeditionen 0486-334 15
Niklas Blomqvist Skolkurator Torskolan 0486-334 24
Caroline Elnéus IKT-pedagog 0486-334 13
Rose-Marie Eriksson Skolassistent Torsås grundskolor 0486-334 14
Carina G-Ramström Skolsköterska 0486-334 42
Elinore Hammare Kostansvarig grund-/förskolan 0486-334 48
Josefin Folkesson (Tjl) Skolkurator Bergkvara,
Söderåkra och Gullabo skolor
0486-334 30
Gunilla Nilsson Fritidsledare (kvällstid)  0486-333 83 
Inger Sandbäck Rektor Torskolan F-6 0486-334 32
Anneli Svensson Skolsköterska Bergkvara,
Gullabo, Söderåkra skolor   
0486-334 21

Korrespondensgymnasiet
Benny Rosenqvist Rektor 0486-336 23
Pernilla Gustavsson Rektor 0486-336 16
Marie Kittel Administrativ chef 0486-335 84 
Emöke Bokor Skolkurator 0486-334 16
Gerd Johansson Skolassistent 0486-335 94
vakant Utbildningskoordinator  -
Yvonne Petersson Antagningssekreterare 0486-335 85

Kultur och fritid
Karin Seebass Enhetschef 0486-333 73
Anna Meyerhöffer Skolbibliotekarie 0486-334 20
Eva Larsson Biblioteksassistent 0486-333 79
Lena Robertsson Biblioteksassistent 0486-333 74
Gunilla Karlsson Bibliotekarie 0486-333 76
Sara Martinsson Bibliotekarie 0486-333 75

 

Lärarnas kontaktuppgifter hittar ni under respektive skola.

 

 

Senast uppdaterad 2016-10-13

Föreningsregister

 Länk till föreningsregister

Fritidsgårdar

Banner Fritidsgårdar

Evenemangskalender

 Banner evenemangskalender

Tyck till om Kultur & Fritid

 Synpunkter & förslag, Kultur & Fritid 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se