Öka sikten - beskär häckar och buskar!

Klipp häcken

Det är härligt att se att växter och buskar växer och frodas i våra trädgårdar. Men tänk på att växter, buskar och träd, både på och utanför din tomt, kan minska framkomligheten och skymma sikten i trafiken. På grund av utskjutande grenar uppkommer ofta skador på fordon vid snöröjning, sandning och sandupptagning.

Hjälp oss att öka trafiksäkerheten! Här nedan finner du några riktlinjer att följa. För mer information, se broschyren "Klipp häcken! Du kan rädda liv".

  • Vid hörntomter får höjden på häckar, plank eller murar ej överstiga 70 centimeter över gatuplanet. Detta gäller tio meter åt vardera hållet från korsningen räknat. 
  • Om gång- och cykelbana korsar gatan gäller 70 centimeter som häckhöjd fem meter in på gång- och cykelvägen. Tio meter gäller fortfarande utmed gatan.
  • Vid utfart från tomt till gata rekommenderas fri sikt 2,5 meter från gatan eller gångbanan. Buskar och häckar ska inte vara högre än 70 centimeter.
  • Växtligheten får inte heller skymma vägmärken eller gatubelysningen.
  • Stora buskar och träd bör planteras minst två meter innanför tomtgränsen. Häck- och buskplantor bör plantera minst 70 centimeter innanför tomtgräns.

 

 

Senast uppdaterad 2015-06-09
 

Kontakt

Ingrid Lindell                     Bygglovshandläggare 

Tfn:0486-332 04
E-post: Ingrid Lindell

Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 
 

Kontakt

Christian Lindström

Christian Lindström
Gatu- och parkchef

Tfn:0486-332 12
E-post: Christian Lindström

Kalmarvägen 4
Box 503
385 25 Torsås

 

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

Torsåskarta

 Torsåskarta 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se