Gator och vägar

Bil på väg

Tekniska nämnden ansvarar för trafikfrågor i kommunen. Nämnden beslutar till exempel om lokala trafikföreskrifter, skyltning och parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Under rubrikerna till vänster kan du läsa mer om exempelvis skötsel och underhåll av gator och vägar i kommunen.

Vid fel på gator och belysning

Fel på gator och vägar, exempelvis trasig asfalt, ojämna gångbanor, cykelvägar, vattensamlingar på gatorna, fel på gatubelysningen eller andra felaktigheter kan anmälas till Samhällsbyggnadsförvaltningens tekniska avdelning.

Vid fel på enskilda vägar kontaktas lämpligen entreprenören direkt. Se kontaktuppgifter till höger. 

Tillgänglighet för funktionshindrade

Riksdagen har beslutat att alla mindre hinder i det offentliga rummet skall åtgärdas före år 2010 för att samhället skall bli mer tillgängligt för alla. Samhällsbyggnadsförvaltningens tekniska enhet arbetar aktivt med att efterleva detta beslut. 

 

 

 

Senast uppdaterad 2015-06-02
 

Kontakt

Christian Lindström

Christian Lindström
Gatu- och parkchef

Tfn:0486-332 12
E-post: Christian Lindström

Kalmarvägen 4
Box 503
385 25 Torsås

 
 

Kontakt

Enskilda vägar
Svevia

Fredrik Lindström

Tfn: 010-458 19 04
E-post: Fredrik Lindström

 

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

Torsåskarta

 Torsåskarta 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se