Offentlig plats

Torsås marknad

Du som vill nyttja offentliga platser eller allmän mark för tillfälliga arrangemang ska söka tillstånd för detta. Detta är viktigt eftersom vissa platser lämpar sig bättre än andra för olika evenemang.

Tillståndet söker du hos Polismyndigheten och blankett beställs från dem, se länk till höger. Polisen tar en avgift för handläggningen och prövar ansökan enligt ordningslagen. När polisen mottagit ansökan skickas den till markägaren, i detta fall Torsås kommun, för yttrande. Kommunen har möjlighet att ställa villkor samt att ta ut en avgift.

Ta gärna kontakt med Samhällsbyggnadsförvaltningens tekniska avdelning innan du söker tillstånd hos polisen. Kommunen har vetorätt vilket innebär att polisen inte kan ge tillstånd om kommunen föreslår avslag på ansökan.

Senast uppdaterad 2012-07-04

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

Torsåskarta

 Torsåskarta 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se