Torg och allmänna platser

Torghandel i TorsåsAllmän plats är generellt sett gator, trottoarer, torg, parker och grönområden. Tillstånd krävs för att få använda en sådan plats för uteserveringar, cirkus, tivoli, mötestält, olika musikarrangemang, torgmöten, uppställning av byggnadsställningar, containrar, försäljningsstånd med mera.

På dessa sidor kan du finna information om vad som gäller vid torg och allmänna platser, vilka tillstånd som krävs och gällande avgifter.

 

 

 

Senast uppdaterad 2015-06-02

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

Torsåskarta

 Torsåskarta 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se