Snöröjning och vinterväghållning

När snöröjning påbörjas beror på vilken typ av väg det är, samt vem som ansvarar för vägen.

Tätorter

Liten plog

Snöröjning av gång- och cykelvägar påbörjas vid 4 cm snödjup vid pågående snöfall.

Snöröjning av genomfartsgator i bostadsområden, exempelvis gator till dagis,skolor och arbetsplatser, påbörjas vid 7 cm snödjup.

Snöröjning av samtliga gator i bostadsområden påbörjas vid 10 cm snödjup.

Vårt mål är att vi ska hinna snöröja genomfartsgator och gång- och cykelvägar före morgonrusningen.

Allmänna vägar

Allmänna vägar som Trafikverket har huvudmannaskapet för snöröjs av Trafikverkets entreprenörer. Exempel på allmänna vägar är Allfargatan i Torsås, Storgatan i Bergkvara samt Prästgårdsvägen och Kyrkvägen i Söderåkra.

Mer information om Trafikverkets vägar och hur de sköts på vintern finns här.  

Enskilda vägar

På landsbygden sköter entreprenören Svevia de enskilda vägarna på uppdrag av kommunen. Snöröjning påbörjas vid ett snödjup på 8 cm. Vid extrema väderförhållanden kan, av resursskäl, en något lägre standard tillämpas.

Halkbekämpning

Halka bekämpas framför allt genom sandning. Även här prioriteras gång- och cykelvägar. På landsbygden halkbekämpas i huvudsak de enskilda vägar som trafikeras av skolskjuts och hemtjänst.

Som fastighetsägare kan du tänka på att:

 • Ta bort skräp från gångbanan
 • Snöröja och sanda vid snö och halka
 • Bryta snövallen i gatukorsningar
 • Öka framkomligheten genom att ta bort vegetation som växer ut över gång- och cykelbana eller gata
 • Hålla rännstensbrunnar rena vid snösmältning

Hämta sand

Mindre mängd sand kan hämtas gratis på flera ställen runt om i kommunen. Vid brist på sand vid dessa ställen så kontakta Gata/Park-avdelningen.

Torsås
 • Vid f.d. återvinningscentralen (i närheten av Kommunförrådet)
 • Vid ICA
 • Vid Hälsocentralen
Söderåkra
 • Vid skola, bakom busskuren
 • Vid Backgatan/Kärleksgatan
Bergkvara
 • Vid Fias backe i närheten av Lindbergs
Gullabo
 • Vid affären

    Senast uppdaterad 2018-03-01
     

    Kontakt

    Christian Lindström

    Christian Lindström
    Teknisk chef

    Tfn:0486-332 12
    E-post: Christian Lindström

    Kalmarvägen 4
    Box 503
    385 25 Torsås

     

    Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

     Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

    Vanliga frågor och svar

     Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

    Torsåskarta

     Torsåskarta 

    Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se