Glesbygd

En stor del av Sveriges yta består av glesbygd. För att människor ska kunna leva och bo i gles- och landsbygder krävs det framför allt bra kommunikationer.

Möjligheterna att resa kollektivt är ibland begränsade för boende i glesbygd. Bussarnas hållplatser ligger, för en del medborgare, för långt bort från hemmet. Ofta är därför boende i glesbygd hänvisade till den egna bilen. 

För att underlätta för dem i Torsås som av olika anledningar har svårt att klara sig med vanlig kollektivtrafik finns Närtrafik. Läs mer om närtrafiken här.

Senast uppdaterad 2012-07-05

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

Torsåskarta

 Torsåskarta 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se