Kollektivtrafik i Torsås

Fullständig information om busstrafiken i Torsås kommun hittar du på Kalmar Läns Trafik (KLT). Där kan du även söka efter närmaste avgång, få uppgifter om priser med mera. Se länkar till höger.

Närtrafik

Närtrafik är en del av kollektivtrafiken och är till för alla i kommunen. Närtrafikens uppgift är att komplettera den ordinarie linjebusstrafiken. Den skiljer sig från övrig trafik genom att du själv beställer din resa. KLT (Kalmar Läns Trafik) kommer sedan och hämtar dig på den plats du önskar. Läs mer här.

Skolskjutsar

Kommunala skolskjutsar och transporter har linjelagts, vilket ger de som bor i kommunen en tätare och bättre busstrafik.
Senast uppdaterad 2012-06-20
 

Kontakt

Sattar Zad
Trafikplanerare

Tfn: 0486-331 90
E-post: Sattar Zad

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kalmarvägen 4
Box 503
385 25 Torsås

 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

Torsåskarta

 Torsåskarta 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se