Specialpedagog förskola

Specialpedagogen inom förskolan handleder och vägleder personal och föräldrar samt har ett nära samarbete med förskolechefen.

Specialpedagog för förskolorna i Torsås kommun är Agneta Warme, och hon har många års erfarenhet både som förskollärare och specialpedagog och är väl insatt i NPF diagnoser (neuropsykiatriska funktionshinder).

Hon har också stor erfarenhet efter att ha arbetat som specialpedagog i särskolans olika stadier, resurspedagog i förskolan samt specialpedagog på distansgymnasium.

Agnetas kontaktuppgifter hittar ni här till höger. Det finns inga frågor som är fel och ibland behövs bara någon att bolla sina tankar med.

Senast uppdaterad 2017-03-07
 

Kontakt

Yvonne Häggbring
Assistent
Tfn: 0486-334 33
E-post: Yvonne Häggbring

Agneta Warme
Specialpedagog
Tfn: 0486-334 58
E-post: Agneta Warme

Postadress:

Allfargatan 38
Box 503
385 25 Torsås

 

Tyck till om skolan

 Banner Klagomål 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se