Följande information har skickats till berörda av projekt VA-Söder,

till samtliga ägare av varje fastighet. Detta innebär att om du äger flera fastigheter får du ett brev per fastighet.

Utöver information om projekt VA Söder Bergkvara och anslutning till kommunalt vatten och avlopp passar vi även på att informera om pågående detaljplaner och bygglovsfrågor. Utskicket innehåller ett antal blanketter som du kan använda dig av om du vill söka bygglov eller göra en bygganmälan.

Utskicket innehåller följande material:

- Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen med anledning av utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp söder om Bergkvara, finns här.

-Information till fastighetsägare vars fastighet kräver villapumpstation (denna information har bara gått ut till berörda)

- ABVA – Allmänna bestämmelser för brukande av Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning + Information till fastighetsägare om Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, finns här.

AnläggningstaxaBrukningstaxa VA 2012  

- Blankett anmälan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp

- Blankett ansökan – bygglov

- Blankett anmälan – kontrollansvarig

- Blankett teknisk beskrivning

- Blankett anmälan – ej bygglovspliktig åtgärd 

- Blankett avanmälan – abonnemang för slamtömning    

 

Blanketten anmälan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp ska skickas in senast 2012-10-31. Observera att, om ni är flera ägare till en fastighet, ska endast en blankett per fastighet skickas in.

 

Senast uppdaterad 2012-10-09

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se