Vassmaskin Vass

-Utrustning och teknik för kustvård

 

Aktiviteten utrustning och teknik för kustvård innebar att vi visade olika sätt att ta hand om vassen.

Åtgärdernas miljönytta

Miljönyttan med at ta hand om vass är att i samband med att vassen avlägsnas tar man även bort näringsämnen som annars skulle blivit kvar i kustvattnet och bidragit till övergödning, syreförsämring mm.

 

Val av plats

Under hösten 2011 har en diskussion förts med Golfklubben då de har mycket vass ut med golfbanan som ligger ut med Bruatorpsån. Man beslutade att prova om det gick att klippa vass i ett vattendrag med truxorn. Försöket har inte gjorts ännu pga att det finns fisk och fågel som kan ta skada. Men efter mitten av juli så genomförs detta försöket. I slutet på mars i år klipptes vassen i en av dammarna som ligger på golfbanans område och därför ville vi visa när vi hade tillgång till vass att det finns flera olika sätt att ta hand om vass.

 

Innan du börjar

Innan du börjar måste du se till att du har alla papper klara från länsstyrelsen.

 

Genomförande tid

Tänk på att åtgärder i vatten får endast genomföras under det tidsspann som länsstyrelsen beviljar.

 

Bilder

Bilderna är tagna av vår kollega Susanna Minnhagen på Kalmar kommun och Kalmarsundskommissionen.

 

 

Tillbaka till: Vattensamling 2012

Senast uppdaterad 2012-06-21
 

Länkar

 

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se