Projekt Släng inte maten

Släng INTE maten!

-omgång två

Nu kör vi igen för att se om vi kan slå föregående år då soporna minskade med 6,3 kilo de veckor som maten vägdes.

 

Detta är ett projekt som vi tillsammans med kommunens energirådgivare startar på Torskolan och har förhoppningarna att det ska sprida sig till kommunens alla organisationer.

Målet är att få barnen medvetna att mat kastas helt i onödan och att de själva kan göra något åt det. Mycket mat försvinner på vägen innan det når tallriken och detta kan inte barnen göra något åt. De ska dock vara medvetna om svinnet och vilken miljöpåverkan maten har.

Projektet går ut på att vi väger maten som kastas och genom att synliggöra detta för barnen hoppas vi på att barnen bara tar till sig så mycket som han eller hon äter upp. vi kommer att ha samma utgångsläge som förra året.  För att minska matsvinnet i alla lägen måste det till en beteendeförändring och vi har mycket lätt att falla tillbaka på det som vi är vana vid att göra. Därför gör vi detta igen nu ett år senare. 

Vill ni veta mer kan du kontakta energirådgivare: Annika Persson-Åberg eller Kostchef: Elinor Hammare.

Så här blev det 2013!

Under två veckor mättes resterna utan att barn och lärare visste om det, detta för att få veta hur mycket som vanligtvis slängs efter en dag, mätningen visade att det slängdes i genomsnitt 17,8 kg/dag. I ”restpåsen” fanns även servetterna som förbrukades under måltiden, vilket det kommer att göra även under kommande period.

Innan vi skulle mäta matresterna nästa gång så informerades barnen och lärarna. Barnen upp till åk 6 fick information hemskickad så de kunde tala om det hemma. Högstadiet och gymnasiet fick information genom affischer i skolan och att lärarna lyfte upp det i klassrummet.  De veckorna vi belyste problemet minskade matresterna till 11,5 kg/dag. Detta gav en minskning med 6,3 kg/dag eller 1,1 ton på ett år om man fortsätter att tänka på att maten som läggs på tallriken även äts upp!

Information om matsvinn

All mat som slängs har producerats i onödan och därmed bidrar också till en ökad klimatpåverkan. Ju senare i livsmedelskedjan man kastar maten, desto större miljöpåverkan har livsmedlet hunnit få. Det totala matsvinnet i hela EU motsvarar 179 kilo slängd mat per person varje år.

Matsvinn är livsmedel som slängs men som skulle kunna ha konsumerats om man hanterat det annorlunda. Svinnet uppkommer i flera olika led i livsmedelskedjan; vid tillverkning, hos grossister, leverantörer, butiker, restauranger och storkök samt hos hushållen. Beroende på produkt varierar svinnet mellan 10 och 50 procent i hela kedjan.

Det svenska matsvinnet från hushåll, restauranger och storkök motsvarar ett utsläpp på nästan två miljoner ton växthusgaser vilket är lika mycket som utsläppen under ett år från 700 000 bilar.

 

 

Kontakt

Annika Persson Åberg
Energi- och klimatrådgivare

Tfn: 0486-331 83
E-post: Annika Persson Åberg

Kalmarvägen 4
Box 503
385 25 Torsås

 
 

Kontakt

Elinor Hammare

Skolor och förskolor

Elinor Hammare
Kostansvarig

Tfn: 0486-334 48
E-post: Elinor Hammare 
Fax: 0486-334 11
Mån-fre kl. 07.00-15.30

 

 

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se