Del av Ragnabo 1:3

Del av Ragnabo 1:3Detaljplaneförslaget har skickats till berörda för programsamråd under perioden 20081215-20090116.

De inkomna synpunkterna kan bearbetas inför ett samrådsförslag.

Under samrådsskedet finns ytterligare möjlighet att lämna synpunkter. Den som inte senast under granskningstiden skriftligen framfört sina synpunkter kan förlora rätten att överklaga.

Senast uppdaterad 2012-10-01
 

Kontakt

Fredrika Ternelius                   Planarkitekt
Tfn:0486-332 05
E-post: Fredrika Ternelius

Kalmarvägen 4
Box 503
385 25 Torsås

 

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se