Kulturbidrag

Föreningar, organisationer, offentliga förvaltningar och studieförbund med verksamhet i Torsås kommun kan söka kulturbidrag. Syftet med
kulturbidraget är, dels att främja ett allsidigt och varierat kulturutbud för invånare och besökare, men också att främja ett bevarande av det kulturarv som finns i kommunen. Barn- och ungdomsverksamhet prioriteras.

Kulturbidrag kan endast sökas för kulturverksamhet som i första hand äger rum i Torsås kommun. Det kan sökas antingen som ett bidrag eller en förlustgaranti. Ansökan kan göras en gång om året. Sista ansökningsdag är den 1 mars. Program/verksamhetsbeskrivning och kostnadsbudget bifogas.

Beslut om eventuellt kulturbidrag sker efter prövning i bildningsnämnden och efter nämndens ekonomiska förutsättningar.

Om verksamheten/programmet för vilken bidraget beviljats inte genomförs ska det återbetalas.

Senast uppdaterad 2016-02-16

Evenemangskalender

 Banner evenemangskalender

Kulturbidrag

Kulturbidrag

Kulturmagasinet

 kulturmagasinet
 

Kontakt

Torsås Folkbibliotek
Applerumsgatan 2
385 22 Torsås

Karin Seebass
Tfn: 0486-333 73
E-post: Karin Seebass
Fax: 0486-333 72

E-post till Torsås bibliotek
Tfn till biblioteket: 0486-333 70

 

Tyck till om Kultur & Fritid

 Synpunkter & förslag, Kultur & Fritid 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se