Skolbiblioteket

Pojke läser bokPå Torskolan finns ett skolbibliotek. Här finns cirka 10 000 böcker, både fackböcker och skönlitteratur. En del böcker är digitala talböcker (DAISY). Det finns böcker för hela skolåldern, alltså även bilderböcker. Samma lånekort används som på övriga bibliotek i Torsås kommun.

Här finns också ett vandringsbibliotek, som i första hand är avsett att användas vid bokprat i klasserna - dvs bibliotekarien tar med sig böcker ut till en klass och berättar om böckerna.

Ett antal tidskrifter finns också, däribland Bilsport, Illustrerad vetenskap, Kamratposten och Min häst samt många fler.

Dessutom finns datorer på biblioteket. En av dessa fungerar som sökdator, dvs eleverna kan söka böcker m m som finns i biblioteket. Om man har en kod (fr o m år 7) kan man även låna själv. De andra datorerna kan eleverna (fr o m år 7) logga in sig på och exempelvis söka i Länkskafferiet eller använda Word.


Senast uppdaterad 2016-01-25
 

Kontakt

Ingrid Back
Skolbibliotekarie

Tfn: 0486-334 20
E-post: Ingrid Back

Torskolan
Allfargatan 38
Box 503
385 25 Torsås

 

Tyck till om skolan

 Banner Klagomål 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se