Fritidshem avlång

Fritidshem

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn från sex till och med tolv års ålder under skolfri tid.

Fritidshemmens uppgift är att genom pedagogisk verksamhet komplettera skolan, erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utveckligen. Dessutom ska fritidshem ge barn den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier.

I Torsås kommun finns fem fritidshem. Bläckfisken i Söderåkra, Stjärnan i Bergkvara, Gullabo fritidshem samt Torskolans två fritidshem i Torsås.

Vill du söka en plats på kommunens fritidshem/eller säga upp din plats så läs mer under fliken Förskolor - Ansök eller säg upp plats. 

  

 

 

 

Senast uppdaterad 2018-09-25
 

Kontakt

Asta Lundgren
Rektor Bergkvara-Söderåkra skola

Tfn: 0486-335 58
E-post: Asta Lundgren

 
 

Kontakt

Inger Sandbäck
Rektor Torsås-Gullabo skola

Tfn: 0486-334 32
E-post: Inger Sandbäck

 
 

Kontakt

Torskolans fritidshem
Tfn: 0486-335 13

Gullabo fritidshem
Tfn: 0486-335 30

Bläckfiskens fritidshem, Söderåkra
Tfn: 0486-335 69

Stjärnans fritidshem, Bergkvara
Tfn: 0486-335 45

 

Tyck till om skolan

 Banner Klagomål 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se