Fritidshem avlång

Fritidshem

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn från sex till och med tolv års ålder under skolfri tid.

Fritidshemmens uppgift är att genom pedagogisk verksamhet komplettera skolan, erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utveckligen. Dessutom ska fritidshem ge barn den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier.

I Torsås kommun finns fem fritidshem. Bläckfisken i Söderåkra, Stjärnan i Bergkvara, Gullabo fritidshem samt Torskolans och Linneans fritidshem i Torsås.

Vill du söka en plats på kommunens fritidshem/eller säga upp din plats så läs mer under fliken Förskolor - Ansök eller säg upp plats. 

  

 

 

 

Senast uppdaterad 2017-12-18
 

Kontakt

Johannes Landtreter

Johannes Landtreter
Rektor grundskola

Tfn: 0486-335 11
E-post: Johannes Landtreter

Allfargatan 38
Box 503
385 25 Torsås

 
 

Kontakt

Linneans fritidshem
Tfn: 0486-335 12

Torskolans fritidshem
Tfn: 0486-335 13

Gullabo fritidshem
Tfn: 0486-335 30

Bläckfiskens fritidshem, Söderåkra
Tfn: 0486-335 69

Stjärnans fritidshem, Bergkvara
Tfn: 0486-335 45

 

Tyck till om skolan

 Banner Klagomål 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se