fritidshem_roerelse

Fritidshem

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn från sex till och med tolv års ålder under skolfri tid.

Fritidshemmens uppgift är att genom pedagogisk verksamhet komplettera skolan, erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utveckligen. Dessutom ska fritidshem ge barn den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier.

I Torsås kommun finns fem fritidshem; Söderåkra, Bergkvara, Gullabo samt Torskolans två fritidshem i Torsås.

Vill du söka en plats på kommunens fritidshem/eller säga upp din plats så läs mer under fliken Förskolor - Ansök eller säg upp plats. 

Delaktighet

Varje enhet arbetar aktivt med att öka elevernas delaktighet i verksamhetens innehåll.

- - -

"All forskning visar att rörelse och är väldigt viktigt på många sätt för barn. Forskning visar också att barn rör på sig mindre och mindre.På fritidshemmen i kommunen är rörelse och utevistelse en stor del av verksamheten. Denna hösten har vi erbjudit extra mycket av detta. Vi erbjuder lek och rörelse 2-3 gånger i veckan i idrottshall samt en utedag i veckan i skogen. Dessutom är lärare i fritidshemmen med på rasterna i skolan och håller i rastaktiviteter"

 

 

Senast uppdaterad 2018-12-05
 

Kontakt

Asta Lundgren
Rektor Bergkvara-Söderåkra skola

Tfn: 0486-335 58
E-post: Asta Lundgren

 
 

Kontakt

Katja Halén
Rektor Torsås-Gullabo skola

Tfn: 0486-335 12
E-post: Katja Halén

 
 

Kontakt

Torskolans fritidshem åk F-2
Tfn: 0486-335 31, 335 32

Torskolans fritidshem åk 3-6
Tfn: 0486-335 19, 335 20

Gullabo fritidshem
Tfn: 0486-335 30

Söderåkra fritidshem
Tfn: 0486-335 69

Bergkvara fritidshem
Tfn: 0486-335 45

 

Tyck till om skolan

 Banner Klagomål 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se