Kontaktuppgifter Bildningsförvaltningen

Torsås kommun
B
ildningsförvaltningen
Allfargatan 38
Box 503
385 25 Torsås
 
Tel 0486-334 15

  

Namn                          Befattning                                          Telefon  

 Håkan Petersson       Bildningschef     0486-334 12
 Anders Adelgren Projektsamordnare 0486-333 82
 Lizette Appert Skolsköterska Bergkvara, Söderåkra 0486-334 22
 Lehna Arvidsson Skolassistent Korr 0486-335 85
 Linda Berg Skolassistent Gullabo skola,
Expeditionen
0486-334 15
 Emöke Bokor Skolkurator Korrespondensgymnasiet 0486-334 16
 Caroline Elnéus IKT-pedagog 0486-334 13 
 Rose-Marie Eriksson Skolassistent Torskolan/Söderåkra/
Bergkvara
0486-334 14
 Johanna Fors Rektor Korr     0486-335 83
 Hanna Grahn Skolskjutsansvarig/
Utredningssekr.
0486-334 62
 Britt-Marie Grauffman Skolsköterska 0486-334 21
 Elinore Hammare Kostansvarig grundskolan/
förskolan
0486-334 48
 Pernilla Håkansson Skolkurator Torskolan/Söderåkra 0486-334 24
 Yvonne Häggbring Skolassistent förskola/fritidshem 0486-334 33
 Marie Kittel Utbildningskoordinator Korr 0486-335 84
 Sofie Larsson     Förskolechef 0486-334 61
 Anders Ohlsson Rektor Torsås grundskolor 0486-335 11
 Liselotte Sandberg Studie- och yrkesvägledare 0486-334 19
 Inger Sandbäck Biträdande rektor Torsås grundskolor 0486-334 32
 Thomas Simonsson     Biträdande rektor Torsås grundskolor 0486-334 63
 Bertil Tjerneld Utvecklingsledare 0486-334 25

 

 

  Kultur & Fritid

 Håkan Petersson Bildningschef                              0486-334 12          
 Karin Seebass Enhetschef  0486-333 73
 Eva Larsson Biblioteksassistent  0486-333 74
 Gunilla Nilsson Fritidsledare (kvällstid)  0486-333 83
 Lena Robertsson Biblioteksassistent  0486-333 74
 Gunilla Svensson Bibliotekarie  0486-333 75
 Marija Hane Bibliotekarie  0486-333 75

 

Senast uppdaterad 2014-08-25
 

Kontakt

Bildningsförvaltningen

Tfn:0486-334 15
E-post: Bildningsförvaltningen

Allfargatan 38
Box 503
385 25 Torsås
Fax: 0486-334 11

 

Tyck till om skolan

 Banner Klagomål 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se