Sånger i Advent och Juletid

RPG bjuder in
Datum och klockslag för evenemang 2019-12-03 14:00
Plats för evenemang Torsås Missionskyrka

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se