The Southbounds på Skytteholmen

Inträde: 130 kr

Arr: Bergkvara AIF http://skytteholmen.se/#home

Datum och klockslag för evenemang 2019-08-03 20:00
Plats för evenemang Skytteholmen, Bergkvara

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se