Musik och Litteratur

 "En Salig blandning" sjunger sånger ur vår kristna visskatt.

Journalisten Sofia Hedman intervjuas om sitt arbete i Torsås och sitt författarskap.
Bo Johnér presenterar böckerna om Valfrid Adolfsson och Edvin Branting.

Arr: Solvändan Möre Bok https://www.solvandanforlag.se/

Datum och klockslag för evenemang 2019-08-17 12:00
Plats för evenemang Plattan vid Möre Bok, Torsås

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se