Musik och Litteratur

Gullabo Gospel med instrumentalister.

Ragnvi Hyllstedt (Karlskrona) presenterar sin miljöbok "Återbruk - Ny former i vår tid".

Arr: Solvändan Möre Bok https://www.solvandanforlag.se/

Datum och klockslag för evenemang 2019-08-10 12:00
Plats för evenemang Plattan vid Möre Bokhandel, Torsås

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se