Musik och Litteratur

Fam. Gustavsson, Helsingborg underhåller till sång och musik.

Barnboksförfattarna Mia Mellström (Kalmar) och Jonatan Järvi (Ålem) berättar hur de skapar historier för barn.

Arr: Solvändan Möre Bok https://www.solvandanforlag.se/

Datum och klockslag för evenemang 2019-08-03 12:00
Plats för evenemang Plattan vid Möre Bokhandel, Torsås

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se