Musik i sommarkväll

Samarr. med "Claes-Göran Bjerdings minnesfond"

Arr: Torsås pastorat

Datum och klockslag för evenemang 2019-08-22 19:00
Plats för evenemang Torsås kyrka

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se