Månadens konstnär - Annika Mikkonen

Maj månads konstnär

Öppettider: Bibliotekets öppettider

http://www.annikamikkonen.n.nu/

Arr: Södra Möre Konstförening i samarbete med Torsås bibliotek

Datum och klockslag för evenemang 2019-05-02
Plats för evenemang Torsås bibliotek

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se