Gullabodagen

Kaffeservering efter gudstjänsten i församlingshemmet. Intressant minnesutställning att titta på

Arr: Gullabo Hembygdsförening

 

Datum och klockslag för evenemang 2019-05-30 14:00
Plats för evenemang Gullabo församlingshem

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se