Framtid? - Panelsamtal med kvinnliga politiker

Alla är varmt välkomna till Panelsamtal med kvinnliga politiker i vår kommun.

Anna Olausson KD, Ann-Britt Mårtensson S, Elsa Jannert L,                        Eva Kristina Berg C, Evy Svensson M, Lena Gustafsson V, Janita Kirchberg SD

Arr: Ann-Mari Ohlsson & Ruth Schwager

Datum och klockslag för evenemang 2019-05-02 19:00
Plats för evenemang Torsås bibliotek

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se