Laxens hus

Medtag fika. Vandring ca 6 km. Vi följer Laxaleden. Tid för lunch och därefter guidning om laxen och ån.

Anmälan till Svante Heed senast 25 augusti 070-2149578

Arr: Torsås Naturskyddsförening https://torsas.naturskyddsforeningen.se/

Datum och klockslag för evenemang 2019-09-01 07:30
Plats för evenemang Samling Torsås busstorg

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se