Besök på Håks vingård

- samt vandring Gösslundaleden 6 km. Medtag en rejäl matsäck.

Vi blir guidade ca 1 timme och därefter far vi till Gösslunda för en vacker och intressant vandring på ett alvar i vårskrud.

Beräknad hemkomst ca 17.00

Kostnad 50 kr för besök på vingården och 30 kr för samåknings

Anmälan till Inga-Britt KArlsson 070-6976866 senast 12 maj

Arr: Torsås Naturskyddsförening https://torsas.naturskyddsforeningen.se/

Datum och klockslag för evenemang 2019-05-19 08:30

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se