Höstbål vid Östersjön

Denna kväll tänds bål runt Östersjön för att visa att vi har detta hav tillsammans.

Arr: Torsås vattenråd, Torsås Naturskyddsförening https://torsas.naturskyddsforeningen.se/

Datum och klockslag för evenemang 2019-08-31
Plats för evenemang Dalskärs camping

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se