Glada bokens orkester

Entré 20 kr inkl. fika

Anmälan till Backen tel nr 337 51 eller till Torsås bibliotek 333 70

Arr: Torsås kommun, ABF, Kultur och fritid

Datum och klockslag för evenemang 2019-05-09 16:00
Plats för evenemang Torsås bygdegård

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se