Boksnack

- lite snack och mycket verkstad. Vi gör ett eget fanzine!

KL 15.30

För dig som är 10 - 13 år.

Arr: Torsås bibliotek

Datum och klockslag för evenemang 2019-05-08
Plats för evenemang Torsås bibliotek

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se