Nybörjarhjälp för dig med iPhone/iPad

6 februari, 13 februari, 20 februari och 6 mars

Kl 10.30 -12

Gerthie Lindström och Ann-Kristin Jonfjärd hjälper dig med grunderna

Anmäl dig senast 1 februari till Torsås bibliotek 0486-333 70.

Arr: Torsås bibliotek

Datum och klockslag för evenemang 2019-02-13
Plats för evenemang Torsås bibliotek

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se