Månadens konstnär - Kerstin Johansson

Februari månads konstnär

Öppettider: Bibliotekets öppettider

http://www.bildrike.se/

 

 

 

Datum och klockslag för evenemang 2019-02-11
Plats för evenemang Torsås bibliotek

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se