Månadens konstnär - Britt Bogårdh

Januari månads konstnär

Öppettider: Öppettider

www.facebook.com/fredagson/

Arr: Södra Möre Konstförening i samarbete med Torsås bibliotek

Datum och klockslag för evenemang 2019-01-14
Plats för evenemang Torsås bibliotek

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se