Inspirationsträff - Läslust hela livet

Att njuta av litteratur är en glädjekälla både för den som läser och den som lyssnar. En lässtund tillsammans skapar samvaro, stimulans och samtal. Våra högläsningscirklar sätter guldkant på vardagen för de äldre och vi värnar särskilt de som har demens. Vi kommer till boenden i Kalmar län med en engagerad högläsare som har med sig bra och lättlästa böcker. Den som är högläsare får utbildning, gemenskap med andra högläsare och framförallt en värdefull och mycket uppskattad uppgift.

Detta är en inspirationsträff där du får reda på mer om projektet. Du förbinder dig inte till något om du anmäler dig till träffen.

Träffen är för dig som är nyfiken på projektet! Kanske vill du bli högläsare? Kanske jobbar du på en mötesplats för äldre? Vi välkomnar också biblioteket, enhetschefer, SPF, anhörigföreningar, demensföreningar, Röda korset med flera.

Anmälan:  Anmälan eller 077-202070

Välkommen att inspireras!

Arr: Studieförbundet Vuxenskolan, Regionbiblioteket Kalmar län, MTM, Läslust hela livet, Arvsfonden

 

Datum och klockslag för evenemang 2019-02-12 14:00 - 2019-02-12 16:00
Plats för evenemang Olofsgården, Torsås

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se