e-Medborgarvecka - Greppa tekniken

Föreläsningar med Elisabeth Wall.

Begränsat antal deltagare, anmäl dig via Studieförbundet Vuxenskolan tel: 0771202070 eller www.sv.se/kalmarlan.

Arr: Torsås bibliotek, SV

Datum och klockslag för evenemang 2018-10-11 13:00 - 2018-10-11 14:00
Plats för evenemang Torsås bibliotek

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se