Söderåkra AIK och deras verksamhet genom åren - utställning

Av Mats "Kirre" Eriksson

 

Datum och klockslag för evenemang 2018-04-16
Plats för evenemang Torsås bibliotek

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se