Språkstuga/Språkcafe

Kl. 15.00 - 16.30

Kom till biblioteket och prata svenska i din egen takt.

Vi erbjuder språkstuga & aktuella frågor.

Gratis

Vi bjuder på fika vid varje träff

Arr: NBV i samarbete med Torsås bibliotek.

Datum och klockslag för evenemang 2018-02-14
Plats för evenemang Torsås bibliotek

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se